तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
29% (2 votes)
राम्रै
14% (1 vote)
ठिकै
29% (2 votes)
सुधारात्मक पक्ष
29% (2 votes)
Total votes: 7