FAQs Complain Problems

तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
27% (4 votes)
राम्रै
7% (1 vote)
ठिकै
20% (3 votes)
सुधारात्मक पक्ष
47% (7 votes)
Total votes: 15