FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक बिकास कार्यक्रम ।

७९-८० 10/31/2022 - 16:16 PDF icon बार्षिक विकास योजना २०७९।८० (1).pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम !!!

७८/७९ 06/27/2022 - 08:03 PDF icon पुर्चौडी नगरपालकिको नीती तथा कार्यक्रम २०७९।८०.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम ।

७८/७९ 12/20/2021 - 15:00 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम २०७८।७९.pdf

आर्थीक ऐन,२०७८

७८/७९ 12/17/2021 - 14:23 PDF icon Arthik Ain.pdf

आ.ब. २०७८।७९ को बजेट वक्तव्य

७८/७९ 08/18/2021 - 13:02 PDF icon आ.ब. २०७८।७९ को बजेट वक्तव्य.pdf

आ.व २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/04/2021 - 09:21 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम final.pdf

आव ०७७।७८ का लागी नगर सभा बाट स्वीकृत करका दरहरु

७७/७८ 01/05/2021 - 13:47 PDF icon आव ०७७।७८ का लागी नगर सभा बाट पारीत करका दरु.pdf

आ.व २०७७/७८ काे बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 09/24/2020 - 14:28 PDF icon Budget.pdf

आ.व. २०७७/०७८ काे नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/15/2020 - 17:13 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८ revise.pdf

पुर्चौडी नगरपालिका बिनियोजन ऐन,२०७६

७६/७७ 07/21/2019 - 12:02 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf

Pages