FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७८।७९ को बजेट वक्तव्य

७८/७९ 08/18/2021 - 13:02 PDF icon आ.ब. २०७८।७९ को बजेट वक्तव्य.pdf

आ.व २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/04/2021 - 09:21 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम final.pdf

आव ०७७।७८ का लागी नगर सभा बाट स्वीकृत करका दरहरु

७७/७८ 01/05/2021 - 13:47 PDF icon आव ०७७।७८ का लागी नगर सभा बाट पारीत करका दरु.pdf

आ.व २०७७/७८ काे बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 09/24/2020 - 14:28 PDF icon Budget.pdf

आ.व. २०७७/०७८ काे नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/15/2020 - 17:13 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८ revise.pdf

पुर्चौडी नगरपालिका बिनियोजन ऐन,२०७६

७६/७७ 07/21/2019 - 12:02 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf

पुर्चौडी नगरपालिका आ.व २०७६/७७, बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/21/2019 - 11:57 PDF icon बजेट बक्तब्य.pdf

पुर्चौडी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम,२०७६/७७

७६/७७ 07/21/2019 - 11:50 PDF icon Niti.pdf

पुर्चौडी नगरपालिका आर्थिक ऐन,२०७६

७६/७७ 07/21/2019 - 11:47 PDF icon आर्थिक ऐन .pdf

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 09/18/2018 - 16:11 PDF icon IMG_20180918_0001_NEW.pdf

Pages