FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (Wash Plan) ७७/७८ 02/20/2024 - 11:36 PDF icon Purchaundi WASH PLAN.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८ ७८/७९ 02/08/2024 - 13:56 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नमूना ऐन २०७८.pdf
सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 02/08/2024 - 13:52 PDF icon water safe community decleration_Guideline_ Purchaudi mun.-Baitadi.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका,२०७८ ७८/७९ 02/08/2024 - 13:49 PDF icon Drinking Water Quality Monitoring Famework_purchaudi Mun. Baitadi.pdf
राजस्व सुधार योजना ७८/७९ 06/19/2022 - 12:09 PDF icon राजस्व सुधार योजना.pdf
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७५ (पहिलो संसोधन -२०७७)‍ ७७/७८ 06/19/2022 - 12:03 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७५ (पहिलो संसोधन -२०७७)‍.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ पहिलो संसोधन २०७७ ७७/७८ 06/19/2022 - 12:01 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ पहिलो संसोधन २०७७.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 06/19/2022 - 11:57 PDF icon खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७८.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८ ७८/७९ 06/19/2022 - 11:53 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८.pdf
एम्बुलेन्स सेवा स‍चालन कार्यविधि ७५/७६ 03/06/2019 - 16:37 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा स‍चालन कार्यविधि.pdf

Pages