FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजस्व सुधार योजना ७८/७९ 06/19/2022 - 12:09 PDF icon राजस्व सुधार योजना.pdf
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७५ (पहिलो संसोधन -२०७७)‍ ७७/७८ 06/19/2022 - 12:03 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७५ (पहिलो संसोधन -२०७७)‍.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ पहिलो संसोधन २०७७ ७७/७८ 06/19/2022 - 12:01 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ पहिलो संसोधन २०७७.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 06/19/2022 - 11:57 PDF icon खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७८.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८ ७८/७९ 06/19/2022 - 11:53 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८.pdf
एम्बुलेन्स सेवा स‍चालन कार्यविधि ७५/७६ 03/06/2019 - 16:37 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा स‍चालन कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:53 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कर्यविधी,२०७५.pdf
बिनियोजन ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 14:08 PDF icon बिनियोजन ऐन,२०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 11:21 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf
आर्थिक ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 11:01 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७५.pdf

Pages