FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:53 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कर्यविधी,२०७५.pdf
बिनियोजन ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 14:08 PDF icon बिनियोजन ऐन,२०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 11:21 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf
आर्थिक ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/25/2018 - 11:01 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७५.pdf
स्थानिया राजपत्र प्रकासन कार्यविधि ७५/७६ 08/25/2018 - 10:34 PDF icon स्थानिया राजपत्र प्रकासन कार्यविधि.pdf
एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यबिधि,२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 15:41 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf
शिक्षा कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 15:16 PDF icon सिक्षा कार्यविधि.pdf

Pages